Tablica upamiętniająca rotmistrza Witolda Pileckiego (2501)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Rotmistrz Pilecki Został oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Rotmistrz Pilecki dobrowolnie i celowo poddał się aresztowaniu i zesłaniu do obozu koncentracyjnego w ... dla zebrania informacji wywiadowczych o funkcjonowania oraz zorganizowania wewnątrz ruchu oporu:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Która z informacji dotyczących udziału rotmistrza Pileckiego w Powstaniu Warszawskim nie jest prawdziwa:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc