Wyniki testów dot. miejsc

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Tablica upamiętniająca rotmistrza Witolda Pileckiego 3 4 42,25 2,50 0
   2. Tablica upamiętniająca Wacława Wdowiaka 3 4 29,25 3,00 0
   3. Grób zamordowanej załogi magazynu broni 3 3 44 3,00 0
   4. Obelisk upamiętniający poległych uczestników odbicia mjr. Mizery 3 2 43 3,00 0
   5. Obelisk upamiętniający zamordowaną załogę magazynu broni 3 2 51,5 3,00 0
   6. Grób ppor. Jerzego Kowalskiego 3 1 43 3,00 0
   7. Grób kpt. Zygmunta Dąbrowskiego 3 1 65 3,00 0
   Łącznie: 17 42,06 2,88 0,00