Grób kpt. Zygmunta Dąbrowskiego (2549)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W Obwodzie "Bażant" kpt. Dąbrowski był ...:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kpt. Dąbrowski podczas próby odbicia mjr. Mizery:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Która z informacji dot. kpt. Dąbrowskiego nie jest prawdziwa:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc