Ankieta

   Powrót

   1. Proszę ocenić liczbę miejsc w grze (Rate the number of places in game):


   2. Proszę ocenić trudność pytań testowych (Rate the difficulty of questions):


   3. Proszę ocenić objętość opisów miejsc (Rate the length of places descriptions):


   4. Proszę ocenić atrakcyjność gry (Rate the game attractiveness):


   5. Proszę podać propozycje ulepszenia gry (Your suggestion for improving the game):


   6. Proszę podać propozycje zwiększenia atrakcyjności gry (Your suggestion for increasing the game attractiveness):


   7. Proszę ocenić przydatność automatycznego tłumaczenia (Rate the usefulness of the automatic translation):


   8. Proszę ocenić przydatność automatycznego odczytywania (Rate the usefulness of the automatic reading):