Miejsce: Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej