Działalność konspiracyjna pracowników przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” (207)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Przed pierwszym września 1939 roku liczba pracowników przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” wynosiła

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Oddziały Armii Krajowej wycofały się z Centralnych Warsztatów Samochodów Miejskich

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Pierwszy w okupowanej Warszawie strajk robotników roku, żądających poprawy warunków płacowych został przeprowadzony w warsztatach tramwajowych przy ul. Młynarskiej na Woli

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kierownik stacji samochodowej na Woli. Podporucznik – VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, następnie 11. batalion Wojskowego Korpusu Służby Bezpieczeństwa

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Lekkoatleta, olimpijczyk, jedenastokrotny mistrz Polski w biegach na dystansie 5000 i 10 000 metrów. W okresie międzywojennym od 1937 roku pracował w Warszawie jako motorniczy tramwaju

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Batalion w szeregach którego walczyli tramwajarze podczas Powstania Warszawskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Powstańcy razem z tramwajarzami wyprowadzili z zajezdni przy u. Młynarskiej tramwaje, które posłużyły do zbudowania barykady przecinającej połączenie wschód-zachód

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Zabudowania zajezdni zostały zdobyte przez oddział porucznika Henryka Malowidzkiego „Rana” w sile 48 żołnierzy, którzy także wdarli się do zabudowań kolejowych na rogu Brzeskiej i Kijowskiej. Niestety słabe uzbrojenie powstańców, brak środków łączności dało o sobie szybko znać i zajezdnia przeszła w ręce Niemców następnego dnia, 2 sierpnia

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Oddział III batalionu Organizacji Wojskowej PPS, składający się głównie z pracowników Wydziału Budowlano-Drogowego Tramwajów to

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Pod naporem sił niemieckich, powstańcy wycofywali się z Woli w kierunku Śródmieścia i Starego Miasta

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. W powstaniu dowodził kompanią Milicji PPS, której żołnierzami byli pracownicy Zakładów Oczyszczania Miasta, wodociągów i innych środowisk pracowniczych, a dominowali w niej tramwajarze

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Kierownik zajezdni „Wola” z ramienia polskiej Dyrekcji, naczelnik Wydziału Ruchu i komendant obrony przeciwlotniczej złożonej z 40 ludzi

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Akcja małego sabotażu prowadzona przez pracowników autobusowych uniemożliwiła przekazanie ... autobusów do Ożarowskich Zakładów Fabryki Kabli, które miały służyć do przewożenia administracji niemieckiej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. Na terenie zajezdni 2 sierpnia znajdowało się około 300 osób w tym ponad 200 tramwajarzy, których liczba stale się zwiększała, gdyż dołączali kolejni. 5 sierpnia załoga zajezdni liczyła ponad 500 osób. Zajezdnia, poza wiązaniem przez 11 dni sił niemieckich i ukraińskich nacierających na Dw. Gdański, pełniła również bardzo ważną rolę aprowizacyjną dla ludności cywilnej i powstańców

   Odpowiedzi:


   Pytanie 15. 6 sierpnia Niemcy zjawili się na ulicy Młynarskiej, podpalili wszystkie budynki MZK, pospędzali ludzi z domów, schronów i piwnic przed gmach administracyjny i tam zamordowali ok. … osób przy użyciu granatów i broni maszynowej, w tym dużo kobiet i dzieci. Zwłoki zamordowanych zostały spalone na tyłach zajezdni

   Odpowiedzi:


   Pytanie 16. Sowieccy lotnicy pomylili obiekty kolejowe na terenie miasta i zbombardowali dokładnie warsztaty tramwajowe na Woli

   Odpowiedzi:


   Pytanie 17. Władze okupacyjne zlikwidowały ruch autobusowy w Warszawie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 18. Pierwsza komórka konspiracyjna powstała w Centralnych Warsztatach Samochodów Miejskich (CWSM) przy Włościańskiej pod komendą obermajstra Antoniego Pawłowskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 19. Na terenie zajezdni znajdowało się w momencie wybuchu Powstania tylko około 25 pracowników i kilkunastu członków ich rodzin. Wszystkie wagony były w ruchu. W nocy z 1 na 2 sierpnia, gdy rozwijało się Powstanie, liczba osób obecnych przy zajezdni wzrosła do około 75. W sobotę 5-go sierpnia pojawił się na Szosie Krakowskiej pułk Ukraińców, którego oddziały zbliżały się tyralierą do zajezdni. Wkrótce ją otoczyli i ludzi znajdujących się w zajezdni popędzili ku ulicy Grójeckiej. Tam rozpoczęto przygotowania do masowego rozstrzelania

   Odpowiedzi:


   Pytanie 20. Przedwojenna nazwa przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” została zmieniona na nazwą „Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie” (Städtische Verkehrsbetriebe Warschau)

   Odpowiedzi:


   Pytanie 21. Absolwent Szkoły Inżynierskiej w Mittweidzie w Saksonii. Kierownik Elektrowni Tramwajów Miejskich przez całe dwudziestolecie, aż do Powstania Warszawskiego. Rozstrzelany przez Niemców 6 sierpnia 1944 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 22. Centralne Warsztaty Samochodów Miejskich zostały zdobyte przez zgrupowanie „Żniwiarz”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 23. 2. kompanią, a po przekształceniu 323 plutonem w III Batalionie Organizacji Wojskowej PPS dowodził majster Głównych Warsztatach Tramwajów Miejskich na Woli

   Odpowiedzi:


   Pytanie 24. W pobliżu zajezdni przy ul. Młynarskiej 2 (róg Wolskiej) rozstrzelano 17 zakładników przywiezionych z Pawiaka

   Odpowiedzi:


   Pytanie 25. Akcja małego sabotażu prowadzona przez pracowników autobusowych wybitnie opóźniła przekazanie przez okupanta do Krakowa ... autobusów „Chevrolet”

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc