Miejsce: Zdobycie budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego