Miejsce: Konspiracyjna działalność ochotniczych straży pożarnych