Miejsce: Zdobycie posterunku żandarmerii niemieckiej "Nordwache”