Miejsce: Walki o Lotnisko Bielańskie "Grupy Kampinos” AK