Miejsce: Pierwszy bój batalionu Armii Krajowej "Karpaty”