Miejsce: Walki na stadionie Klubu Sportowego "Polonia”