Miejsce: Kontrwywiad SMIERSZ i Główny Zarząd Informacji Wojskowej