Miejsce: Ofiary Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego