Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Zestawienie wyników testów w poszczególnych miejscach

   Legenda lokalizacji:

   Uczestnik w pobliżu miejsca
   Uczestnik w oddali od miejsca
   Brak lokalizacji lub "przybycie" przez Internet
   Lp. Miejsce Liczba rozwiązań Średnia liczba poprawnych odpowiedzi Sposób przybycia Lokalizacja
   1. Budynek PAST-y (1) 5 4,20 0 2 3 0 0 0 4 1 0
   2. Siedziba Gestapo (24) 5 4,40 0 3 0 0 1 1 4 0 1
   3. Podpisanie rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego (3) 4 4,50 2 0 0 0 1 1 3 0 1
   4. Reduta WAWELSKA (8) 3 5,00 0 2 0 0 1 0 3 0 0
   5. Antonin (2) 3 5,00 2 0 0 0 1 0 3 0 0
   6. Żołnierze AK z Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych (34) 3 5,00 0 2 0 0 1 0 3 0 0
   7. Rozpracowanie pocisków rakietowych V-1 i V-2 (26) 3 5,00 2 0 0 0 1 0 3 0 0
   8. Tablica pamięci żołnierzy pułku AK "Baszta" (69) 3 5,00 2 0 0 0 1 0 3 0 0
   9. Zdobycie i obrona elektrowni na Powiślu (85) 3 5,00 0 0 2 0 1 0 3 0 0
   10. Więzienie Pawiak (110) 3 5,00 0 2 0 0 1 0 3 0 0
   11. Właz do kanału przy placu Krasińskich (80) 3 5,00 0 2 0 0 1 0 3 0 0
   12. Zamach na Kutscherę (82) 3 5,00 0 2 0 0 1 0 3 0 0
   13. Leski Kazimierz (128) 3 5,00 2 0 0 0 1 0 3 0 0
   14. Obrona przekopu i barykady powstańczej (129) 3 5,00 0 0 2 0 1 0 3 0 0
   15. Fedorońko - Rodzina (127) 2 5,00 1 1 0 0 0 0 2 0 0
   16. Szirtładze Irena (131) 2 4,50 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   17. Kwatera BRZOZOWYCH KRZYŻY (120) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   18. Przeprawy przez Wisłę żołnierzy AK na pomoc Powstańcom (72) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   19. Fieldorf Emil gen. (73) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   20. Żołnierze plutonu 1681 organizacji "Orlęta” (75) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   21. Dziesięciu Powieszonych (77) 2 4,50 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   22. Obóz NKWD w Rembertowie (78) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   23. Batalion szturmowy AK "Odwet II" (42) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   24. Zdobycie posterunku żandarmerii niemieckiej "Nordwache” (45) 2 5,00 0 0 0 0 1 1 1 0 1
   25. Okręg Warszawski - Obwód VI PRASKI (51) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   26. Zdobycie Centrali Telefonicznej "Mała Pasta" (52) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   27. Obrona Radiostacji Komendy Głównej AK (53) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   28. GLORIA VICTIS (21) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   29. Grobowiec dowódców AK (22) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   30. Kwatera na Łączce (23) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   31. Műller Aleksander (28) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   32. Zieleniak (9) 2 3,00 1 0 0 0 0 1 1 0 1
   33. Salamucha Jan (12) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 1 1 0
   34. Batalion AK "Miotła" (17) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   35. Pułk AK "Baszta" (18) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   36. Zgrupowanie AK "Gurt" (19) 2 5,00 0 1 0 0 1 0 2 0 0
   37. Zgrupowanie AK "Leśnik" (20) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   38. Sokołowski Mieczysław Kazimierz (13) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   39. Reduta BANK POLSKI (14) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   40. Walki na Ryglu (15) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   41. Barykada Żyrardów (16) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   42. Daab Witold Karol (10) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   43. Perlikowski Wiesław (11) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   44. Aresztowanie dowódcy AK gen. Stefana Roweckiego (4) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   45. Dom Akademicki (5) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   46. Instytut Radowy (6) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   47. Reduta KALISKA (7) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   48. Absolwentki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa w AK (29) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   49. Zaorski Andrzej (30) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   50. Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej (31) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   51. Lewandowski Zbigniew (32) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   52. Zdobycie budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (33) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   53. Zdobycie Polskiego Monopolu Tytoniowego (35) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   54. Zgrupowanie AK "Chrobry II” (36) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   55. Walki na Towarowej (37) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   56. Walki o cmentarz ewangelicko-augsburski (38) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   57. Zdobycie Gęsiówki (39) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   58. Konspiracyjna działalność ochotniczych straży pożarnych (40) 1 4,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   59. Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 (41) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   60. Reduta BRÓDNOWSKA (54) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 0 1 0
   61. Pierwszy bój batalionu Armii Krajowej "Karpaty” (56) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   62. Oddział Bojowy AK "Skryty” (57) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   63. 5. kompania III Rejonu "Dęby” (58) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 0 1 0
   64. Przebijanie się z Lasów Chojnowskich (59) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   65. Baza Lotnicza "Łużyce” (60) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   66. Powstańcze natarcia na Dworzec Gdański (61) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   67. ŁAGIERNICY - Żołnierze AK (63) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   68. Żołnierze Wyklęci (64) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   69. MALI POWSTAŃCY (65) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   70. Akcja oddziału AK "Osjan” (66) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   71. Strzelczyk Jerzy ps. "Spad” (67) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 0 1 0
   72. Reduta ALKAZAR (68) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   73. Filmowcy Armii Krajowej (46) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   74. Okręg Warszawski - Obwód II ŻYWICIEL (47) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   75. OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW (48) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   76. Walki o Lotnisko Bielańskie "Grupy Kampinos” AK (49) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   77. Grupa Artyleryjska "Granat” (50) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   78. Okręg Warszawski - Obwód III WOLA (43) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   79. 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK (44) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   80. Walki o Uniwersytet Warszawski (27) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   81. Żurowski Antoni płk (76) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   82. Miejsce śmierci uczestnikowi akcji "Kutschera” (74) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   83. Żołnierze z 1939 roku oraz żołnierze baonu "Oaza" (70) 1 3,00 0 0 0 1 0 0 0 0 1
   84. Ofiary skazane przez Wojskowy Sad Rejonowy (71) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   85. Ofiary Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (121) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   86. Ofiary Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (122) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   87. Pilecki Witold rtm. (123) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   88. Aresztowanie i proces 16 Przywódców PPP (124) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   89. Veli bej Jedigar (125) 1 5,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
   90. Słowacy w Powstaniu Warszawskim (126) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   91. Walki na stadionie Klubu Sportowego "Polonia” (83) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   92. Zdobycie Komendy Policji (84) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   93. Cichociemni (81) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   94. Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów (111) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   95. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (112) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   96. Dom Janka Bytnara (113) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   97. 16 Warszawska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego (114) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   98. Baczyński Krzysztof Kamil (115) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   99. Dom profesorów (116) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   100. Rowecki Stefan "Grot” gen. (117) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   101. Akcja "Góral" (118) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   102. Obrona Pałacyku Michla (119) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   103. Wybuch transportera ładunków (86) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   104. Szturmujący koszary przy ul. 11 Listopada (87) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   105. Rozstrzelani przy Alei Ziemowita 42 (88) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   106. Rodowicz Jan "Anoda” (90) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   107. Herman Władysław (91) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 0 1 0
   108. Pomnik GÓRA LOTNIKA (92) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   109. Ofiary zbrodni za akcję przeciwko policjantom niemieckim (93) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   110. Śmigielski Manswet (94) 1 5,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
   111. Akcja Kedywu KG AK "Wilanów” (95) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   112. Polegli żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch” (98) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   113. Zamordowani żołnierze 3 kompanii 7 p.p. "Garłuch” (99) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   114. Rozstrzelani żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch" (100) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   115. Batalion AK "Żubr" (101) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   116. Tajna radiostacja ZWZ–AK "Łódź Podwodna” (102) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   117. Twierdza "Zmartwychwstanek" (103) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   118. Sowiecki Trybunał Wojenny (104) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   119. Więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie (105) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   120. Kwatera główna NKWD (106) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   121. Więzienie NKWD przy ul. Cienistej 16 (107) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   122. Kontrwywiad SMIERSZ i Główny Zarząd Informacji Wojskowej (108) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   123. Główny Zarząd Informacji Wojskowej (109) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   124. Współdziałanie Węgrów i Polaków podczas II Wojny Światowej (132) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   125. Jankowski Stanisław (133) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   126. Kopiec Powstania Warszawskiego (134) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   127. Pomnik Powstania Warszawskiego (135) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   128. Reduta KRÓLEWSKA 16 (138) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   129. OBROŻA - Rejon VII JELSK - JAWORZYN (144) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   130. Ośrodek GABKA - OSA (153) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   131. Kusociński Janusz (154) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   132. Baszmakow Wiktor (130) 1 5,00 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   Łącznie: 187 4,94 12
   (6,42%)
   37
   (19,79%)
   7
   (3,74%)
   1
   (0,53%)
   126
   (67,38%)
   4
   (2,14%)
   176
   (94,12%)
   6
   (3,21%)
   5
   (2,14%)

   Pozostałe testy

   Nazwa Liczba rozwiązań Średnia liczba poprawnych odpowiedzi
   Odzyskanie niepodleglosci 10 21,2
   Działalność konspiracyjna pracowników przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” 1 16