Obóz NKWD w Rembertowie (253)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jedyny transport ok. 2 tysięcy więźniów wyruszył z Rembertowa do obozów jenieckich

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kto dowodził akcją rozbicia obozu w Rembertowie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy przeprowadzono akcję rozbicia obozu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Ilu więźniów zbiegło po akcji rozbicia obozu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy został założony specjalny obóz NKWD Nr 10 w Rembertowie

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc