Dom profesorów (291)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jakim projektem Anna Smoleńska wygrała konkurs Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK na znak Polski Podziemnej?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Dom Profesorów należał do kompleksu budynków:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jaki pseudonim nosił Tadeusz Zawadzki?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Gdzie poległ Tadeusz Zawadzki?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Na jakim wydziale studiowała Anna Smoleńska w czasie okupacji?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc