Wyniki testów dodatkowych

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Odzyskanie Niepodległości 0 4 668,47 20,00 6,25
   2. Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 25 3 570,97 19,67 0
   3. Działalność konspiracyjna tramwajarzy i autobusiarzy 0 3 641,7 19,33 4
   4. Armia Krajowa, Szare Szeregi i Powstanie Warszawskie 25 5 363,01 20,40 8
   5. Żołnierze wyklęci 25 4 283,94 17,00 11,5
   Łącznie: 19 487,00 19,32 6,47