Wyniki testów dodatkowych

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Ofiary Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej 9 1 901,11 9,00 0
   2. Uczestnicy powstań 11 1 2005,83 11,00 0
   Łącznie: 2 1453,00 10,00 0,00