Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska (9602)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W sierpniu 1920 r. z Warszawy do obrony ojczyzny stawiło się ponad 40 tys. osób. Kto przejął dowództwo nad ochotnikami?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W 1920 r. decydująca rolę odegrała Wojskowa Stacja Telegraficzno-Iskrowa o mocy 4kW. Umożliwiała porozumiewanie się dowódcom wojsk polskich i zakłócała system łączności Armii Czerwonej. Gdzie się znajdowała?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Wojna polsko-bolszewicka - wojna pomiędzy odrodzoną Rzecząpospolitą Polską (II RP), a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką (RFSRR), trwająca w latach …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Podczas ofensywy znad Wieprza, rozpoczętej 16 sierpnia 1920 roku marszałek Piłsudski miał swoje stanowisko dowodzenia na... …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Gdzie w 1920 r. w Warszawie mieściła się siedziba polskiego Sztabu Generalnego?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Najmłodszym w historii kawalerem orderu Virtuti Militari, był 13. letni... , który został ciężko ranny 23 grudnia 1918 podczas walk w obronie Lwowa

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. 14 sierpnia w bitwie pod Ossowem poległ 27-letni kapelan wojskowy 236 pułku. Stał się jednym z bohaterów bitwy warszawskiej 1920 r. Jak się nazywał?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Polskim sukcesem w wojnie z bolszewikami było 8 sierpnia 1919 roku ....

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Jaką funkcję pełnił w 1920 r. francuski generał Maxime Weygand ?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Kto złamał sowieckie szyfry, przyczyniając się do wygrania wojny z bolszewikami?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Kto był naczelnym dowódcą sił bolszewickich maszerujących w sierpniu 1920 r. na Warszawę?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Twórcą sformułowania „Cud nad Wisłą” był Stanisław Stroński. Dlaczego zrobiło ono tak wielką karierę?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Który z kościołów miał stanowić wotum narodu polskiego za zwycięstwo w 1920 r.?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. Bitwa Warszawska została nazwana przez Edgara Vincentego D'Abernon brytyjskiego polityka, dyplomatę i pisarza ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 15. Był największym warszawskim szpitalem wojskowym. Tu w czasie walk na przedpolach Warszawy w 1920 r. trafiało najwięcej rannych. Jak się nazywał ten szpital?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 16. Kto był głównym architektem polskiego zwycięstwa nad bolszewikami latem 1920 r.?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 17. Jaki order został ustanowiony rozporządzeniem Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 roku celem nagradzania czynów męstwa i odwagi, wykazanych w boju?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 18. Na plebanii przy Książęcej 21a rezydował nuncjusz apostolski. Jeden z niewielu dyplomatów, który nie uciekli z Warszawy w sierpniu 1920 r. Dwa lata później wybrano go papieżem. Który to papież?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 19. Jedyny sojusznik Polski podczas wojny z sowietami, który wystawił dwie dywizje, to …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 20. Bitwa Warszawska – operacja wojskowa, która została stoczona w dniach 13–25 … 1920 roku pomiędzy wojskami sowieckiego Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego, a armiami Wojska Polskiego zgrupowanymi nad Wisłą, była to decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 21. Na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego stoi armata. Jest kopią działa zniszczonego przez komunistów w 1948 r. Kogo upamiętnia?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 22. W czasie bitwy do obrony stolicy wyznaczono 19. Eskadrę Myśliwską, wyposażoną w samoloty SPAD XIII. Startowały ……

   Odpowiedzi:


   Pytanie 23. 1. Pułk Czołgów był jedyną jednostką pancerną WP, podczas walk 1919-1920. Jakie 120 czołgów miał na wyposażeniu?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 24. Adiutant Piłsudskiego, który brał udział w przygotowaniu wyprawy wileńskiej w 1919 r. i kampanii kijowskiej w 1920 r. oraz uczestniczył w Bitwie Warszawskiej to … …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 25. Pomnik Orląt Polskich na Powązkach Wojskowych upamiętnia żołnierzy polskich poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Co jest jego najważniejszym elementem architektonicznym?

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc