Wyniki testów dot. miejsc

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Pomnik Armii Krajowej 5 2 18 3,00 3
   2. Kościół Św. Michała Archanioła 5 1 16 1,00 2
   3. Alojzy Bruski 3 1 6 2,00 1
   Łącznie: 4 14,50 2,25 2,25