Aresztowanie dowódcy AK gen. Stefana Roweckiego (10)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jak nazywał się bezpośredni sprawca aresztowania

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Gdzie do śmierci więziono Generała „Grota”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Decydujące o aresztowaniu były

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy miało miejsce aresztowanie generała Stefana Roweckiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W którym roku wmurowano na ul. Spiskiej 14 tablicę upamiętniającą aresztowanie

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc