Siedziba Gestapo (111)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Okupant zorganizował w zajętym gmachu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W czasie powstania warszawskiego budynek na Szucha był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Budynek w Alei Szucha 25 został zajęty przez Niemców

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Siedzibą jakiego ministerstwa był przed wrześniem 1939 r. budynek w Alei Szucha 25

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Jak nazywano pozbawione okien cele, w których więźniowie Gestapo czekali na przesłuchania

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc