Radomska Maria Joanna (116)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W skład placówki Armii Krajowej w podobwodzie „Białobrzegi” wchodziło:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Maria Radomska przyjęła pseudonim

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Maria Radowska po maturze w 1942 roku przeniosła się do

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy Maria Radomska została zaprzysiężona

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Maria Radomska była rektorem

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc