Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Rozpracowanie pocisków rakietowych V-1 i V-2 (118)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Jaki kryptonim miała operacja dostarczenia aliantom elementów zdobytego nad Bugiem pocisku V-2, przeprowadzona na przełomie 25 i 26 lipca 1944 roku przez Armię Krajową

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kto był szefem Referatu Lotniczo-Pancernego Biura Studiów Przemysłowych Oddziału II Komendy Głównej AK zajmującego się pociskami V1 i V2

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy nastąpił transport do Anglii worków z ważniejszymi częściami rakiety V-2, mikrofilmów i opracowań polskich naukowców na temat V-2 oraz kilku emisariuszy polskiego rządu na emigracji

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy pierwsze pociski V-1 spadły na Londyn

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Gdzie spadł niewypał rakiety V-2, który został zdobyty przez AK

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc