Rozpracowanie pocisków rakietowych V-1 i V-2 (118)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kiedy nastąpił transport do Anglii worków z ważniejszymi częściami rakiety V-2, mikrofilmów i opracowań polskich naukowców na temat V-2 oraz kilku emisariuszy polskiego rządu na emigracji

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jaki kryptonim miała operacja dostarczenia aliantom elementów zdobytego nad Bugiem pocisku V-2, przeprowadzona na przełomie 25 i 26 lipca 1944 roku przez Armię Krajową

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Gdzie spadł niewypał rakiety V-2, który został zdobyty przez AK

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy pierwsze pociski V-1 spadły na Londyn

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kto był szefem Referatu Lotniczo-Pancernego Biura Studiów Przemysłowych Oddziału II Komendy Głównej AK zajmującego się pociskami V1 i V2

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc