Instytut Radowy (12)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Którego dnia RONA wtargnęła do szpitala

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jaką ilość Radu przekazała Maria Curie Skłodowska na potrzeby Instytutu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy otwarto Instytut Radowy w Warszawie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Czyj pomnik został odsłonięty na dziedzińcu Instytutu w 1935 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ile osób poniosło śmierć z rąk oprawców, spośród pacjentów i personelu

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc