Walki o Uniwersytet Warszawski (120)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kiedy przeprowadzono ostatni nieudany atak na Uniwersytet Warszawski

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kiedy dokonano pierwszego ataku na Uniwersytet Warszawski

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Dlaczego pierwszy atak się nie powiódł

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jakie zgrupowanie AK brało udział w walkach o Uniwersytet Warszawski

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Jakie pojazdy opancerzone wspomagały drugi atak powstańców na Uniwersytet Warszawski

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc