Műller Aleksander (124)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Aleksander Müller był rektorem

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W powstaniu warszawskim Aleksander Müller pełnił służbę w

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy Aleksander Müller złożył przysięgę Szarych Szeregów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jaką funkcję pełnił Aleksander Müller po złożeniu przysięgi w Szarych Szeregach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W którym roku Aleksander Müller został członkiem Szarych Szeregów

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc