Absolwentki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa w AK (142)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kto był dyrektorem szpitala powstałego w budynku Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek we wrześniu 1939 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W jaki sposób opanowano w szpitalu epidemię czerwonki

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jaki oddział powstańczy stacjonował w szpitalu 1 sierpnia 1944 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Po upadku powstania pacjenci szpitala zostali

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy Niemcy zajęli szpital i umieścili w nim swoich chorych i rannych

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc