Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Absolwentki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa w AK (142)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. W jaki sposób opanowano w szpitalu epidemię czerwonki

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kiedy Niemcy zajęli szpital i umieścili w nim swoich chorych i rannych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kto był dyrektorem szpitala powstałego w budynku Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek we wrześniu 1939 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jaki oddział powstańczy stacjonował w szpitalu 1 sierpnia 1944 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Po upadku powstania pacjenci szpitala zostali

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc