Reduta KALISKA (15)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Ataki na jakie cele niemieckie pozwoliły na efektywne dozbrojenie żołnierzy AK

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Do którego dnia sierpnia Reduta Kaliska ryglowała ul.Grójecką

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jakimi ulicami można obrysować teren Reduty Kaliskiej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kto został d-cą Reduty Kaliskiej po wymarszu głównych sił Ochockich z komendantem ppłk.”Grzymałą”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ilu żołnierzy stanowiło załogę walczącego rygla

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc