Reduta WAWELSKA (16)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kto był kapelanem oddziału Reduty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Wyjątkowe znaczenie redut Ochockich wynikało z

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jaką drogą żołnierze wycofali się z Rygla 11 sierpnia

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Dowódcą reduty był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ilu żołnierzy AK broniło Reduty Wawelskiej

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc