Zieleniak (17)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jaka niemiecka jednostka dokonywała bestialskich mordów na cywilach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ilu Ludzi zginęło na dawnym targowisku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Ile osób przeszło przez były plac targowy

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Od którego dnia więziono ludność Ochoty na Zieleniaku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Do kiedy funkcjonował obóz przejściowy na Zieleniaku

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc