Zaorski Andrzej (170)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Andrzej Zaorski w szpitalu przy ulicy Kopernika 43 pracował jako

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Gdzie Andrzej Zaorski rozpoczął naukę w 1942 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jaką funkcję pełnił Andrzej Zaorski w latach 1975–1986

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W jakim kraju afrykańskim Andrzej Zaorski prowadził szpital na prośbę Światowej Organizacji Zdrowia

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Andrzej Zaorski po aresztowaniu 16 listopada 1945 roku i skazaniu na karę pozbawienia wolności przebywał w więzieniu

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc