Daab Witold Karol (18)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Witold Karol Daab poza II wojną światową walczył w

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Podczas powstania warszawskiego Witold Daab walczył

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W kompani por. „Gustwa” Witold Daab pełnił funkcję

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W czasie II wojny światowej Witold Daab działał w konspiracji od roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Witold Karol Daab odznaczony został

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc