Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Lewandowski Zbigniew (182)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Jaką funkcję pełnił w wojsku podczas kampanii wrześniowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Od kogo otrzymał złotą szablę po ukończeniu Szkoły Podchorążych Inżynierii

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Gdzie w latach 1940–1944 był wykładowcą Geometrii Wykreślnej i Kreśleń Technicznych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W jakim obozie jenieckim został umieszczony po upadku powstania warszawskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Co skonstruował w Biurze Badań Technicznych

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc