Lewandowski Zbigniew (182)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Gdzie w latach 1940–1944 był wykładowcą Geometrii Wykreślnej i Kreśleń Technicznych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jaką funkcję pełnił w wojsku podczas kampanii wrześniowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W jakim obozie jenieckim został umieszczony po upadku powstania warszawskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Od kogo otrzymał złotą szablę po ukończeniu Szkoły Podchorążych Inżynierii

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Co skonstruował w Biurze Badań Technicznych

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc