Logo

      PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

      Lewandowski Zbigniew (182)

      Ustalanie lokalizacji nie udało się.

      Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

      Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

      Uwaga!

      Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

      Pytanie 1. Gdzie w latach 1940–1944 był wykładowcą Geometrii Wykreślnej i Kreśleń Technicznych

      Odpowiedzi:


      Pytanie 2. Jaką funkcję pełnił w wojsku podczas kampanii wrześniowej

      Odpowiedzi:


      Pytanie 3. Co skonstruował w Biurze Badań Technicznych

      Odpowiedzi:


      Pytanie 4. W jakim obozie jenieckim został umieszczony po upadku powstania warszawskiego

      Odpowiedzi:


      Pytanie 5. Od kogo otrzymał złotą szablę po ukończeniu Szkoły Podchorążych Inżynierii

      Odpowiedzi:


      Wróć do opisu Wróć do wykazu tabliczek