Perlikowski Wiesław (19)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Do jakiej drużyny Szarych Szeregów i kiedy wstąpił Wiesław Perlikowski „Orlik” w 1941 r.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ile lat miał w chwili śmierci Wiesław Perlikowski „Orlik”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy i gdzie poległ Wiesław Perlikowski „Orlik”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Patronem jakiego oddziału powstańczego był Wiesław Perlikowski „Orlik”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. „OC” to kryptonim

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc