Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Perlikowski Wiesław (19)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Kiedy i gdzie poległ Wiesław Perlikowski „Orlik”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. „OC” to kryptonim

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Do jakiej drużyny Szarych Szeregów i kiedy wstąpił Wiesław Perlikowski „Orlik” w 1941 r.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Ile lat miał w chwili śmierci Wiesław Perlikowski „Orlik”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Patronem jakiego oddziału powstańczego był Wiesław Perlikowski „Orlik”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc