Salamucha Jan (20)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Podczas powstania ks. Jan Salamucha był kapelanem oddziałów walczących

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. We wrześniu 1939 r. ks. Jan Salamucha pełnił funkcję

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Ks. Jan Salamucha był w Krakowie wykładowcą

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Po aresztowaniu w Krakowie ks. Jan Salamucha trafił do obozu w

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ks. Jan Salamucha został rozstrzelany przez

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc