Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Zgrupowanie AK "Chrobry II” (204)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Pod koniec powstania oddziały Zgrupowania „Chrobry II” weszły w skład

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Zgrupowanie AK „Chrobry II” powstało

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Ile batalionów wchodziło w skład Zgrupowania AK „Chrobry II”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Twórcą i pierwszym dowódcą Zgrupowania AK „Chrobry II” był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Zgrupowanie „Chrobry II” walczyło

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc