Zgrupowanie AK "Chrobry II” (204)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Pod koniec powstania oddziały Zgrupowania „Chrobry II” weszły w skład

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Zgrupowanie AK „Chrobry II” powstało

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Twórcą i pierwszym dowódcą Zgrupowania AK „Chrobry II” był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Zgrupowanie „Chrobry II” walczyło

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ile batalionów wchodziło w skład Zgrupowania AK „Chrobry II”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc