Walki na Towarowej (205)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Placówka „Handke” mieściła się w

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Rejon ul. Towarowej został

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W czasie powstania warszawskiego w rejonie ul. Towarowej walczyli żołnierze

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Pomnik na rogu ul. Towarowej i Srebrnej, który upamiętnia walki powstańcze odsłonięto w roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. „Syberią” nazywano

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc