Zdobycie Gęsiówki (208)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W wyzwolonym obozie koncentracyjnym „Gęsiówka” przebywało

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. „Gęsiówka” była obozem koncentracyjnym dla Żydów uruchomionym przez niemieckie władze okupacyjne

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W skład plutonu pancernego „Wacek” wchodziły

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W zdobyciu „Gęsiówki” brali udział m.in. żołnierze

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Akcją zdobycia „Gęsiówki” kierował

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc