Sokołowski Mieczysław Kazimierz (21)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W powstaniu warszawskim został dowódcą jednostek na obszarze

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Po aresztowaniu w dniu 19 września 1940 r. trafił do obozu w

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Mieczysław Kazimierz Sokołowski poległ w dniu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Nocą z 1 na 2 sierpnia 1944 r. jego żołnierze wycofali się z Ochoty w kierunku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Mieczysław Kazimierz Sokołowski walczył w kampanii wrześniowej w szeregach

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc