Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 (211)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Centralnym Powstańczym Szpitalrm Chirurgicznym nr 1 kierował

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 funkcjonował od

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Liczba rannych zamordowanych 2 września 1944 r. przez Niemców w Centralnym Powstańczym Szpitalu Chirurgicznym nr 1, ustalona przez PCK wynosiła

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W Centralnym Powstańczym Szpitalu Chirurgicznym nr 1 przewidziano leczenie rannych w liczbie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 funkcjonował do

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc