Batalion szturmowy AK "Odwet II" (212)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Liczba żołnierzy batalionu „Odwet” w miejscu koncentracji w godzinie „W” wynosiła

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Zadaniem bojowym batalionu „Odwet” miało być zdobycie koszar

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Żołnierze batalionu „Odwet” po wycofaniu się od 4 sierpnia do Śródmieścia zostali włączeni do oddziału Armii Krajowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Dowódcą batalionu „Odwet” był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Piosenka która powstała, kiedy część batalionu „Odwet”, po ciężkich walkach i po zbombardowaniu przez hitlerowców gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zajęła pozycje obronne przy ulicy Noakowskiego

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc