27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK (216)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Po przeprawie przez Bug i walkach na Lubelszczyżnie oddziały 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK zostały

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Liczba większych akcji bojowych przeprowadzonych przeciw zgrupowaniom UPA, w okresie od stycznia do marca 1944 r. przez oddziały 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, wynosiła

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Liczba żołnierzy sformowanej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK wynosiła

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Po ciężkich walkach z oddziałami niemieckimi okrążone oddziały 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, po przebiciu się przekroczyły Bug i osiągnęły rejon lasów Parczewskich w dniach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. 27 Dywizja Piechoty AK, którą wkrótce nazwano 27 Wołyńską Dywizją Piechoty AK, została powołana

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc