Filmowcy Armii Krajowej (219)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kronika powstańcza nosiła tytuł

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kronikę powstańczą wyświetlano w kinie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Pracami filmowców w powstaniu warszawskim kierował

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Działalność filmowców Biura Informacji i Propagandy w powstaniu warszawskim upamiętniono

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Filmowcy powstańczy podlegali

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc