Okręg Warszawski - Obwód II ŻYWICIEL (220)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kto był pierwszym komendantem II Obwodu AK

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ilu żołnierzy liczył II Obwód AK na początku 1944 r.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Z ilu zgrupowań składał się II Obwód AK po reorganizacji

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Wieczorem 1 sierpnia oddziały II Obwodu AK wycofały się do

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Pod koniec powstania warszawskiego zgrupowania II Obwodu AK przekształcono w

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc