OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW (221)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Symboliczny grób na cmentarzu w Tarchominie ma jeden z dowódców oddziałów I Rejonu AK

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Miejscowość w której miała akcja oddziału z I Rejonu, w której polegli żołnierze, którzy są pochowani na cmentarzu w Tarchominie to

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Liczebność sformowanego 6 września 1944 r. batalionu Znicza, który miał udzielić pomocy Powstaniu Warszawskiemu, wynosiła

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Dowódcą II batalionu I Rejonu był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Liczba pochowanych żołnierzy I Rejonu AK na cmentarzu w Tarchominie wynosi

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc