Grupa Artyleryjska "Granat” (223)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Zadaniem bojowym Grupy Artyleryjskiej 'Granat' było zdobycie koszar

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Dowódcą Grupy Artyleryjskiej „Granat” był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. 3 sierpnia 6 plutonów Grupy Artyleryjskiej 'Granat' weszło w skład

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Liczba żołnierzy Grupy Artyleryjskiej 'Granat' na początku 1944 roku była równa

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Liczba żołnierze Grupy Artyleryjskiej 'Granat', którzy zostali odznaczeni Krzyżami Srebrnymi Orderu Wojennego Virtuti Militari wynosi

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc