Okręg Warszawski - Obwód VI PRASKI (224)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Dowódcą VI Obwodu podczas powstania warszawskiego był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Walki powstańcze na Pradze trwały

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Komendantem powstałego w listopadzie 1939 r. VI Praskiego Obwodu ZWZ był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Powstańcy na Pradze zdobyli

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Z ilu rejonów składał się VI Obwód AK Praga

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc