Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Obrona Radiostacji Komendy Głównej AK (226)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Osłoną tajnej radiostacji KG AK w Rembertowie zajmował się

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Radiostacja została zaatakowana przez Niemców w dniu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Oddział Dywersji Bojowej „Dęby” realizował swoje zadania w ramach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jak długo tajna radiostacja KG AK w Rembertowie mieściła się przy ul. Okuniewskiej 24

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Oddział Dywersji Bojowej „Dęby” przeprowadził m.in.

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc