Obrona Radiostacji Komendy Głównej AK (226)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Osłoną tajnej radiostacji KG AK w Rembertowie zajmował się

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Oddział Dywersji Bojowej „Dęby” przeprowadził m.in.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jak długo tajna radiostacja KG AK w Rembertowie mieściła się przy ul. Okuniewskiej 24

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Oddział Dywersji Bojowej „Dęby” realizował swoje zadania w ramach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Radiostacja została zaatakowana przez Niemców w dniu

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc