Reduta BRÓDNOWSKA (227)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Obszar Okręgu Warszawskiego AK Bródno to

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Pomnik „Reduta Bródnowska” odsłonięto w roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Dowódcą oddziałów powstańczych na Nowym Bródnie i Pelcowiźnie był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. „Redutę Bródnowską” stanowiły

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Siły powstańcze na Nowym Bródnie i Pelcowiźnie były w sile

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc